CO - TRIMOXAZOLE


موارد مصرف

این‌ دارو به‌ عنوان‌ داروی ‌انتخابی‌ در درمان‌ پنومونی‌ ناشی‌ از پنوموسیستیس‌ کارینی‌ و نیز درمان ‌توکسوپلاسموز و نوکاردیاز و تشدید حاد برونشیت‌ مزمن‌ مصرف‌ می‌شود. همچنین‌، کوتریموکسازول‌ در درمان ‌عفونتهای‌ مجاری‌ ادرار و عفونت‌ گوش‌میانی‌ ناشی‌ از میکروارگانیسم‌ های ‌حساس‌ در کودکان‌ مصرف‌ می‌شود.

مکانیسم اثر

سولفونامیدها به ‌طور رقابتی ‌یک‌ آنزیم‌ باکتریایی‌ را که‌ مسئول‌ داخل ‌کردن‌ اسید پارا آمینوبنزوئیک‌ در ساختمان‌ اسید دی‌ هیدروفولیک‌ است‌، مهار می‌کنند. تری‌ متوپریم‌ با اتصال‌ به ‌آنزیم‌ دی‌ هیدروفولات‌ ردوکتاز باکتری‌، آن‌ را به ‌طور قابل‌ برگشت‌ مهار می‌نماید.

فارماکوکینتیک

سولفامتوکسازول‌ به ‌آهستگی‌ و تقریبا به‌طور کامل‌ از راه ‌خوراکی‌ جذب‌ می‌شود. تری ‌متو پریم‌ نیز بخوبی‌ از راه‌ دستگاه‌ گوارش‌ جذب‌ می‌شود. هر دو دارو به‌ طور گسترده‌ در بافتها منتشر می‌شوند. دفع‌ هر دو دارو عمدتا کلیوی‌ است‌. نیمه‌ عمر سولفا متوکسازول‌ 12 - 6 ساعت‌ و نیمه‌ عمر تری‌ متوپریم‌ 10 ـ 8 ساعت‌ است‌.

موارد منع مصرف

این‌ دارو در صورت ‌ابتلای‌ بیمار به‌ نارسایی‌ کبدی‌ یا کلیوی‌ و پورفیری‌ نباید مصرف‌ شود.

هشدارها

1 ـ کوتری موکسازول‌ در صورت‌ ابتلای‌ بیمار به‌ عیب‌ کار کلیه‌ یا کبد، اختلالات‌ خونی‌، کمبود G6PD و درسالخوردگان‌ باید با احتیاط فراوان‌ مصرف‌ شود.

2 ـ در طول‌ درمان‌ درازمدت‌ با کوتریموکسازول ‌، انجام‌ آزمون‌ شمارش‌ سلولهای‌ خون‌ به‌طور منظم‌ توصیه‌ می‌شود.

3 ـ مصرف‌ این‌ دارو در نوزادان‌ با سن ‌کمتر از 6 هفته‌ توصیه‌ نمی‌شود (مگر در پیشگیری‌ یا درمان‌ پنومونی‌ ناشی‌ از پنوموسیستیس‌).

عوارض جانبی
تهوع‌، استفراغ‌، بثورات ‌جلدی‌ (از جمله‌ سندرم‌ استیونس‌ ـ جانسون‌، نکرولیز سمی‌ اپیدرم‌ و حساسیت‌ به‌ نور که‌ در این‌ موارد باید مصرف‌ دارو را فورا قطع‌ کرد)، اختلالات‌خونی‌ (شامل‌ کاهش‌ نوتروفیلها و پلاکت‌های‌ خون‌، ترومبوسیتوپنی ‌، بندرت ‌آگرانولوسیتوز و پورپورا که‌ در این‌ موارد باید مصرف‌ دارو را فورا قطع‌ کرد) و بندرت‌ واکنش‌های‌ آلرژیک‌، اسهال‌، التهاب ‌زبان‌، استوماتیت ‌، بی‌اشتهایی‌ ، درد مفاصل‌، درد عضلات‌ با مصرف‌ این‌ دارو گزارش‌ شده‌اند.
تداخل های دارویی

در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ کوتریموکسازول‌ با تیوپنتال‌، وارفارین‌ و داروهای‌ ضد دیابت‌ گروه‌ سولفونیل‌ اوره‌، اثر این‌ داروها افزایش‌ می‌یابد. در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ این‌دارو با فنی‌توئین‌، پیریمتامین‌ و متوترکسات‌ اثر ضد فولات‌ این‌ داروها افزایش‌ می‌یابد. خطر بروز سمیت‌ کلیوی‌ ناشی‌ از سیکلوسپورین‌ در صورت ‌مصرف‌ همزمان‌ با کوتریموکسازول ‌افزایش‌ می‌یابد. اثر این‌ دارو توسط پتاسیم‌ آمینوبنزوات‌ ( PABA ) کاهش‌ می‌یابد.

نکات قابل توصیه

1 ـ در طول‌ مصرف‌ این ‌دارو بیمار باید مایعات‌ به‌ اندازه‌ کافی ‌دریافت‌ کند.

2 ـ احتمال‌ بروز واکنش‌های‌ حساسیت‌ به ‌نور در بیماران‌ وجود دارد. بیمار باید از قرار گرفتن‌ در معرض‌ نور شدید آفتاب ‌خودداری‌ کند.

3 ـ در صورت‌ بروز سرگیجه‌ باید احتیاط کرد.

4 ـ در صورت‌ بروز اختلالات‌ خونی‌ یا بثورات‌ جلدی‌، باید بلافاصله‌ مصرف‌ دارو را قطع‌ کرد.
مقدار مصرف

خوراکی‌:

بزرگسالان‌: به ‌صورت‌ خوراکی‌ 2 قرص ‌هر 12 ساعت‌ است‌ که‌ در عفونتهای‌ شدید تا 3 قرص‌ هر 12 ساعت‌ افزایش‌ می‌یابد. در صورتی‌ که‌ طول‌ درمان‌ بیش‌ از 14 روز باشد، این‌ مقدار یک‌ قرص‌ هر 12 ساعت ‌می‌باشد. کوتریموکسازول‌ در درمان‌ پنومونی‌ ناشی‌ از پنومو سیستیس‌ کارینی ‌به‌ مقدار 120 mg/kg/day در 4 ـ 2 دوز منقسم‌ به‌ مدت‌ 14 روز مصرف‌ می‌شود.

کودکان‌: به ‌صورت‌ خوراکی‌ هر 12ساعت‌، در کودکان‌ با سن‌ 6 هفته‌ تا 5 ماه ‌یک‌ قرص‌ کودکان‌، در کودکان‌ 6 ماه‌ تا 5 سال‌ 2 قرص‌ کودکان‌ و در کودکان‌ 12 ـ 6سال‌ 3 قرص‌ کودکان‌ مصرف‌ می‌شود.

تزریقی‌:

 

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ کوتریموکسازول ‌از راه‌ انفوزیون‌ وریدی‌ 960 میلی‌گرم‌ (حاوی‌800 میلی‌گرم‌ سولفامتوکسازول‌ و 160میلی‌گرم‌ تریمتوپریم‌) هر 12 ساعت‌ می‌باشد که‌ این‌ مقدار در عفونتهای‌ شدید تا 44/1 گرم‌ هر12 ساعت‌ افزایش‌ می‌یابد.

کوتریموکسازول‌ در درمان‌ پنومونی ‌ناشی‌ از پنوموسیس‌ تیس‌ کارینی‌ ، از راه‌خوراکی‌ یا انفوزیون‌ وریدی‌ به‌ مقدار120 mg/kg/day در 4 ـ 2 مقدار منقسم‌ برای ‌14 روز مصرف‌ می‌شود.

کودکان‌: کوتریموکسازول‌ از راه ‌انفوزیون‌ وریدی‌ در کودکان‌ به‌ مقدار 36 mg/kg/day در 2 مقدار منقسم‌ مصرف‌ می‌شود که‌ در عفونتهای‌ شدید این‌ مقداربه‌ 54 mg/kg/day افزایش‌ می‌یابد.
اشکال دارویی

For Infusion: (Sulfamethoxazole 400mg+ Trimethoprim 80mg) / 5ml

Pediatric Tablet: Sulfamethoxazole100mg + Trimethoprim 20mg

Suspension: (Sulfamethoxazole 200mg+ Trimethoprim 40mg) / 5ml

Tablet: Sulfamethoxazole 400mg +Trimethoprime 80mg

نام های تجاری
• COTRIXOLE ® • RUZ - COTRIMOXAZOL ®r

بازگشت به
فهرست داروها