DIMETHICONE


موارد مصرف

این‌ دارو در کنترل‌ علائم‌ ناشی‌ از احتباس‌ گاز در دستگاه‌ گوارش‌ مصرف‌ می‌شود.

مکانیسم اثر

دایمتیکون‌ احتمالا باعث‌ کاهش‌ کشش‌ سطحی‌ حباب ‌های‌ گاز می‌شود.

فارماکوکینتیک

این‌ دارو بدون‌ تغییر از طریق‌ مدفوع‌ دفع‌ می‌شود.

موارد منع مصرف

-

هشدارها

-

عوارض جانبی
-
تداخل های دارویی

-

نکات قابل توصیه

1 ـ رعایت‌ رژیم‌ غذائی‌ و انجام‌ ورزش‌ مناسب‌ برای‌ جلوگیری‌ از ایجاد گاز و مشکلات‌ ناشی‌ از آن‌ اهمیت‌دارد.

2 ـ این‌ دارو بهتر است‌ بعد از غذا و هنگام ‌خواب‌ مصرف‌ شود.

3 ـ قرص‌های‌ دایمتیکون‌ باید کاملا جویده ‌شوند.

4 ـ مصرف‌ این‌ دارو در درمان‌ قولنج‌ نوزادان‌ توصیه‌ نمی‌شود.
مقدار مصرف

مقدار 40 میلی‌گرم‌ از قطره‌ یا 2ـ1 قرص‌ در روز بعد از غذا و هنگام‌ خواب ‌مصرف‌ می‌شود.

اشکال دارویی

Drop: 40 mg/ml

Chewable Tablet: 40mg

نام های تجاری

® DIMETIN

بازگشت به
فهرست داروها