FLUOCINOLONE ACETONIDE


موارد مصرف

فلوئو سینولون‌ در درمان ‌علامتی‌ اختلالات‌ آلرژیک‌ و یا التهابی ‌پوست‌ نظیر اگزما، انواع‌ درماتیت‌، لوپوس‌ اریتماتوز، پسوریازیس‌، نیش‌ حشرات‌، پمفیگوئید و پمفیگوس‌ بکار می‌رود.

مکانیسم اثر

این‌ دارو با عبور از غشاء سلولی‌ به‌ گیرنده ‌های‌ خود در سیتوپلاسم‌ متصل‌ شده‌ و کمپلکس‌ دارو ـ گیرنده‌ وارد هسته‌ سلولی‌ می‌شود. این‌ کمپلکس‌ با اتصال‌ به‌ نواحی‌ خاصی‌ از DNA موجب‌ تحریک‌ روند رونویسی‌ mRNA و بدنبال ‌آن‌ ساخت‌ آنزیم‌ هایی‌ می‌گردد که‌ گمان‌ می‌رود مسئول‌ ایجاد اثرات‌ ضد التهابی ‌میباشند.

فارماکوکینتیک

متابولیسم‌ کورتیکو ـ استروئید ها عمدتا در خود پوست‌ صورت ‌می‌گیرد. ولی‌ متابولیسم‌ پوستی‌ این‌ دارو نسبت‌ به‌ سایر کورتیکواستروئید های ‌پوستی‌ کمتر بوده‌ و بهمین‌ دلیل‌ امکان ‌جذب‌ سیستمیک‌ این‌ دارو نسبتا بیشتر می‌باشد. دارو دارای‌ متابولیسم‌ کبدی‌ نیز می‌باشد.

موارد منع مصرف

در بیماری‌ روزاسه‌ و حالات‌ التهابی‌ زخم‌ دار و یا خارش‌ دار و نیز درمان‌ آکنه‌ نباید مصرف‌ شود.

هشدارها

از مالیدن‌ این‌ دارو روی‌ پوست‌ کودکان‌ تا حد امکان‌ پرهیز شود.

عوارض جانبی
بدلیل‌ کم‌ بودن‌ متابولیسم ‌پوستی‌ فلوئوسینولون‌ و امکان‌ جذب ‌سیستمیک‌ قابل‌ توجه‌، عوارضی‌ نظیر سندرم‌ کوشینگ‌، افزایش‌ قند خون‌ و وجود قند در ادرار و در دراز مدت‌ تضعیف‌ محور هیپوتالاموس‌ ـ هیپوفیز ـ فوق‌ کلیه‌ محتمل‌ می‌باشد. بروز عوارض‌ جانبی‌ موضعی ‌مانند تشدید عفونت‌های‌ درمان‌ نشده‌، نازک‌ شدن‌ پوست‌، درماتیت‌ تماسی‌، اختلالات‌ التهابی‌ در ناحیه‌ صورت‌ بویژه ‌در خانم‌ها و آکنه‌ در محل‌ کاربرد فرآورده ‌نیز گزارش‌ شده‌ است‌.
تداخل های دارویی

-

نکات قابل توصیه

1 ـ از مصرف‌ خودسرانه‌ این‌ دارو خودداری‌ شود.

2 ـ از بکار بردن‌ پوشش‌ و یا پانسمان‌ روی ‌ناحیه‌ تحت‌ درمان‌ با فلوئوسینولون ‌خودداری‌ شود.

3 ـ از تماس‌ دارو با چشم‌ ها اجتناب‌ شود.

4 ـ در صورتی‌ که‌ با گذشت‌ دو هفته ‌عارضه‌ای‌ که‌ برای‌ آن‌ فلوئوسینولون ‌تجویز شده‌، بهبود پیدا نکرد و یا بدتر شد، باید به‌ پزشک‌ مراجعه‌ شود.

5 ـ قبل‌ از شیردهی‌ از استفاده‌ این‌ دارو روی‌ بافت‌ پستان‌ خودداری‌ شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان‌: از کرم‌ یا پماد 025/0% فلوئوسینولون‌ 2 تا 4 بار در روز استفاده‌ می‌شود.

کودکان‌: دارو تنها یک‌ بار در روز استفاده‌ می‌شود.
اشکال دارویی

Topical Cream: 0.025 % - Topical Ointment: 0.025 %

نام های تجاری

® FLUOCINOLONE-AR

® FLUOCINOLONE-BEHVAZAN

بازگشت به
فهرست داروها