FURAZOLIDONE


موارد مصرف

فورازولیدون‌ در درمان‌ وبا، اسهال‌ باکتریایی‌ (ناشی‌ از ارگانیسم‌های‌ حساس‌ از جمله‌ گونه‌های ‌سالمونلا، شیگلا، استافیلوکوک‌، اشریشیا کلی‌، گونه‌های‌ پروتئوس‌، کامپیلوباکتر و انتروباکتر) و ژیاردیاز مصرف‌ می‌شود.

مکانیسم اثر

این‌ دارو در کار چندین‌ آنزیم‌ باکتریایی‌ تداخل‌ می‌کند. فورازولیدون ‌فلور میکروبی‌ روده‌ را بر هم‌ نمی‌زند و موجب‌ رشد قارچها نیز نمی‌شود. این‌ دارو آنزیم‌ مونو آمین‌ اکسیداز را نیز مهار می‌کند.

فارماکوکینتیک

جذب‌ این‌ دارو از راه ‌خوراکی‌ خوب‌ است‌. دفع‌ دارو عمدتا کلیوی‌ است‌ و مقداری‌ نیز در مدفوع‌ دفع‌ می‌شود.

موارد منع مصرف

این‌ دارو در نوزادان‌ با سن‌ کمتر از یک‌ ماه‌ نباید مصرف‌ شود.

هشدارها

در صورت‌ ابتلای‌ بیمار به‌ کمبود G6PD باید با احتیاط فراوان‌ مصرف‌ شود.

عوارض جانبی

فورازولیدون‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ بروز آنمی‌ همولیتیک‌ خفیف‌ و برگشت‌ پذیر در بیماران‌ مبتلا به‌ کمبود G6PD شود که‌ در این‌ صورت‌ مصرف ‌دارو باید قطع‌ شود. همچنین‌، واکنشهای ‌حساسیت‌ مفرط (شامل‌ تب‌، خارش‌، درد مفاصل‌، بثورات‌ جلدی‌ یا قرمزی‌ پوست‌، کاهش‌ گلبولهای‌ سفید خون‌، اختلالات ‌گوارشی‌ (درد شکم‌، اسهال‌، تهوع‌ و استفراغ‌) و سردرد با مصرف‌ این‌ دارو گزارش‌ شده‌اند.

تداخل های دارویی

-

نکات قابل توصیه

1 ـ برای‌ کاهش‌ تحریک‌ گوارشی‌، می‌توان‌ این‌ دارو را با غذا مصرف‌ نمود.

2 ـ در طول‌ مصرف‌ این‌ دارو، از مصرف‌ فرآورده‌های‌ حاوی‌ الکل‌ باید خودداری ‌کرد.

3 ـ در طول‌ مصرف‌ این‌ دارو و تا دو هفته‌ بعد از قطع‌ مصرف‌ آن‌، از مصرف‌ غذاهای ‌حاوی‌ تیرامین‌ و آمین ‌های‌ محرک‌، داروهای‌ کاهنده‌ اشتها، قرص ‌سرماخوردگی‌ و داروهای‌ ضد سرفه‌، مگر با تجویز پزشک‌، باید پرهیز کرد.

مقدار مصرف

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ این‌ دارو 100میلی‌گرم‌ چهار بار در روز برای‌ 7 ـ 5 روز (در درمان‌ ژیاردیاز 10 ـ 7 روز) است‌.

کودکان‌: مقدار مصرف‌ فورازولیدون‌ در کودکان‌ با سن‌ بیش‌ از یک‌ ماه ‌25/1 mg/kg چهار بار در روز برای‌ 7 ـ 5 روز (در درمان‌ ژیاردیاز 2 ـ 25/1 mg/kg چهار بار در روز برای‌ 10 ـ 7 روز) می‌باشد.
اشکال دارویی

Suspension: 50mg / 15ml

Tablet: 100mg

بازگشت به
فهرست داروها