HYDROCORTISONE ACETATE - Derm.


موارد مصرف

هیدروکورتیزون‌ در درمان ‌علامتی‌ اختلالات‌ ناشی‌ از آلرژی‌ و یا التهابی‌ پوست‌ نظیر اگزما، درماتیت ‌ها، لوپوس‌ اریتماتوز، نیش‌ حشرات‌، پمفیگوئید و پمفیگوس‌ بکار می‌رود.

مکانیسم اثر

این‌ دارو با عبور از غشاء سلولی‌ به‌ گیرنده‌های‌ خود در سیتوپلاسم‌ متصل‌ شده‌ و کمپلکس‌ دارو ـ گیرنده‌ وارد هسته‌ سلولی‌ می‌شود. این‌ کمپلکس‌ با اتصال‌ به‌ نواحی‌ خاصی‌ از DNA موجب‌ تحریک‌ روند رونویسی‌ mRNA و بدنبال ‌آن‌ ساخت‌ آنزیم‌ هایی‌ می‌گردد که‌ گمان‌ می‌رود مسوول‌ ایجاد اثرات‌ ضد التهابی ‌می‌باشند.

فارماکوکینتیک

متابولیسم‌ این‌ دارو عمدتا در خود پوست‌ صورت‌ می‌گیرد. بدنبال ‌جذب‌ سیستمیک‌، در کبد نیز متابولیزه‌ می‌شود. نیمه‌ عمر هیدرو کورتیزون‌ آزاد حدود 2 ساعت‌ می‌باشد.

موارد منع مصرف

در بیماری‌ روزاسه‌ و حالات‌ التهابی‌ زخم‌ دار و یا خارش‌ دار و نیز درمان‌ آکنه‌ نباید مصرف‌ شود.

هشدارها

در اختلالات‌ التهابی‌ پوست ‌شیرخواران‌ از قبیل‌ التهاب‌ ناشی‌ از ادرار سوختگی‌ احتیاط فراوان‌ نموده‌ و بیش‌ از 7 ـ 5 روز مصرف‌ نگردد.

عوارض جانبی
در صورت‌ جذب ‌سیستمیک‌ هیدروکورتیزون‌ عوارضی ‌نظیر سندرم‌ کوشینگ‌، افزایش‌ قند خون‌، وجود قند در ادرار و در دراز مدت‌ تضعیف ‌محور هیپوتالاموس‌ ـ هیپوفیز ـ فوق‌ کلیه‌ محتمل‌ می‌باشد. بروز عوارض‌ جانبی‌ موضعی‌ مانند تشدید عفونت‌ های‌ درمان‌ نشده‌، نازک‌ شدن ‌پوست‌، درماتیت‌ تماسی‌، اختلالات‌ التهابی‌ در ناحیه‌ صورت‌ بویژه‌ در خانم‌ها و آکنه ‌در محل‌ کاربرد فرآورده‌ نیز گزارش‌ شده ‌است‌.
تداخل های دارویی

-

نکات قابل توصیه

1 ـ از مصرف‌ خودسرانه‌ این‌ دارو خودداری‌ شود.

2 ـ از بکار بردن‌ پوشش‌ و یا پانسمان‌ روی‌ ناحیه‌ تحت‌ درمان‌ با هیدروکورتیزون‌ خودداری‌ شود.

3 ـ از تماس‌ دارو با چشم‌ ها اجتناب‌ شود.

4 ـ در صورتی‌ که‌ با گذشت‌ دو هفته ‌عارضه‌ای‌ که‌ برای‌ آن‌ هیدروکورتیزون‌ تجویز شده‌، بهبود پیدا نکرد و یا بدتر شد، به‌ پزشک‌ مراجعه‌ شود.

5 ـ قبل‌ از شیردهی‌ از استعمال‌ این‌ دارو روی‌ بافت‌ پستان‌ خودداری‌ شود.
مقدار مصرف

در بزرگسالان‌ از کرم‌ یا پماد 1%، 1 تا 4 بار در روز و در کودکان‌ بالای‌ 2 سال‌ 1 تا 2 بار در روز استفاده‌ می‌شود. میزان‌ مصرف‌ این‌ دارو در کودکان‌ زیر 2 سال‌ تاکنون‌ مشخص‌ نشده‌ است‌.

اشکال دارویی

Topical Cream: 1%

Topical Ointment: 1%

نام های تجاری

® HYDROCORTISONE-AR

® HYDROCORTISONE-BEHVAZAN

بازگشت به
فهرست داروها