LEVONORGESTREL


موارد مصرف

لوونورژسترل‌ برای‌ جلوگیری‌ از بارداری‌ مصرف‌ می‌شود.

مکانیسم اثر

این‌ دارو با جلوگیری‌ از ترشح‌ گونادوتروپین‌ها از هیپوفیز قدامی‌، تخمك‌گذاری‌ و بلوغ‌ فولیكولی‌ را مهار می‌كند. لوونوژسترل‌ همچنین‌ با افزایش‌ چسبندگی‌ مخاط گردن‌ رحم‌ و ایجاد تغییر در آندومتر مانع‌ باروری‌ و لانه‌ گزینی‌ می‌گردد.

فارماکوکینتیک

این‌ دارو از راه‌ خوراكی‌ بخوبی‌ جذب‌ می‌شود، در كبد متابولیزه‌ شده‌ و از راه‌ ادرار دفع‌ می‌شود در شكل‌ كاشتنی‌، آزاد شدن ‌اولیه‌ دارو از كپسولهای‌ كاشته‌ شده‌ درزیرجلد، به‌ میزان‌ 80 میكروگرم‌ در 24 ساعت‌ می‌باشد كه‌ ظرف‌ 18 ـ 6 ماه‌ به‌میزان‌ تقریبا ثابت‌ 30 میكروگرم‌ در 24ساعت‌ رسیده‌ و تا 5 سال‌ در همین‌ حد باقی‌ می‌ماند.

موارد منع مصرف

در صورت‌ بارداری‌، خونریزی‌ تشخیص‌ داده‌ نشده‌ واژن‌، بیماری‌ شدید شریانی‌، آدنومای‌ كبدی‌،پورفیری‌، بعد از برداشتن‌ مول‌ هیداتی‌ فرم‌ (تا زمانی‌ كه‌ میزان‌ گونادوتروپین‌های‌پلاسما و ادرار به‌ حد طبیعی‌ برگردد)،سرطان‌ پستان‌ و دستگاه‌ تناسلی‌ نبایدمصرف‌ شود.

هشدارها

1 ـ در صورت‌ ابتلای‌ بیمار به‌ بیماری‌ قلبی‌، سابقه‌ بارداری‌ نابجا،سندرم‌های‌ سو جذب‌، كیست‌های‌ فعال ‌تخمدانی‌، بیماری‌ فعال‌ كبدی‌، یرقان ‌انسدادی‌ عود كننده‌ و یا سابقه‌ یرقان‌ در دوران‌ بارداری‌، دارو با احتیاط مصرف‌ شود.

2 ـ دو تا 3 سال‌ پس‌ از كاشتن‌ كپسول‌ های‌حاوی‌ دارو در زیر جلد، اثربخشی‌ آن‌ كاهش‌ و احتمال‌ آبستنی‌ افزایش‌ می‌یابد.
عوارض جانبی
عوارض‌ مهم‌ دارو عبارتنداز نامنظم‌ شدن‌ قاعدگی‌، تهوع‌، استفراغ‌، سردرد، احساس‌ ناراحتی‌ در پستان‌، افسردگی‌، اختلالات‌ پوستی‌، تغییرات‌ وزن ‌بدن‌، اولیگومنوره‌ و منوراژی‌.
تداخل های دارویی

كاربامازپین‌،گریزئوفولوین‌، فنی‌توئین‌، فنوباربیتال‌، پریمیدون‌ و بخصوص‌ ریفامپین‌ با افزایش‌ فعالیت‌ آنزیم‌های‌ كبدی‌ متابولیسم‌ لوونورژسترل‌ را افزایش‌ می‌دهند و موجب‌ كاهش‌ اثربخشی‌ آن‌ می‌گردند. لوونورژسترل‌ نیز با مهار متابولیسم‌ سیكلوسپورین‌ موجب‌ افزایش‌ غلظت ‌پلاسمایی‌ آن‌ می‌گردد.

نکات قابل توصیه

1 ـ در صورت‌ مصرف ‌همزمان‌ این‌ دارو با ریفامپین‌، حتما باید از یك‌ روش‌ دیگر جلوگیری‌ از بارداری‌ نیز استفاده‌ نمود.

2 ـ با اینكه‌ این‌ فرآورده‌ نسبت‌ به‌قرص‌های‌ تركیبی‌، اثربخشی‌ كمتری‌ درجلوگیری‌ از بارداری‌ دارد، اما در زنان‌ میانسال‌، افراد سیگاری‌، افراد مبتلا به‌زیادی‌ فشار خون‌، بیماری‌های‌ دریچه‌ای‌قلب‌، دیابت‌ یا میگرن‌ سودمندتر ازقرص‌های‌ تركیبی‌ می‌باشد.

3 ـ در صورت‌ استفاده‌ قبلی‌ از قرص‌های‌تركیبی‌ جلوگیری‌ از بارداری‌، باید بلافاصله‌ بعد از قطع‌ مصرف‌ فرآورده‌تركیبی‌، مصرف‌ لوونورژسترل‌ شروع‌شود تا مانع‌ بارداری‌ شود.

4 ـ برای‌ جلوگیری‌ از بارداری‌ پس‌ از زایمان‌، سه‌ هفته‌ پس‌ از زایمان‌ باید مصرف‌ این‌ دارو شروع‌ شود.

5 ـ قرص‌ها باید هر روز در یك‌ زمان‌ معین‌مصرف‌ شوند. در صورتی‌ كه‌ مصرف‌ یك ‌قرص‌ در ساعت‌ معین‌ فراموش‌ شد، به‌محض‌ به‌ یاد آوردن‌ باید مصرف‌ شود و قرص‌های‌ بعدی‌ طبق‌ روال‌ معمول‌ مصرف ‌شوند اما اگر مصرف‌ قرص‌ بیشتر از 3ساعت‌ به‌ تاخیر افتاد، علاوه‌ بر خوردن‌ قرص‌های‌ بعدی‌، از آن‌ روز بمدت‌ یك‌ هفته‌ از یك‌ روش‌ دیگر جلوگیری‌ از بارداری‌ نیز استفاده‌ شود.

6 ـ استفراغ‌ و اسهال‌ شدید در جذب‌ شكل‌خوراكی‌ این‌ دارو اختلال‌ ایجاد می‌كنندو اثربخشی‌ آن‌ را كاهش‌ می‌دهند. به‌ همین‌دلیل‌ طی‌ استفراغ‌ و اسهال‌ شدید و تا یك‌ هفته‌ پس‌ از قطع‌ آن‌ باید از یك‌ روش‌ دیگر جلوگیری‌ از بارداری‌ نیز استفاده‌ شود.

7 ـ طی‌ دوره‌ مصرف‌ این‌ دارو، فشار خون‌ فرد باید دائما كنترل‌ شود.

8 ـ در مورد فرآورده‌های‌ كاشتنی‌، 5 سال‌پس‌ از كاشتن‌ كپسولها در زیر جلد، بایدآنها را به‌ روش‌ جراحی‌ ساده‌ از زیر جلدبرداشت‌.
مقدار مصرف

روزانه‌ یك‌ قرص‌ بطور مداوم‌ و از روز اول‌ سیكل‌ قاعدگی‌، مصرف‌می‌شود. فرم‌ كاشتنی‌ حاوی‌ 6 كپسول‌ است‌ كه‌ در 5 روز اول‌ سیكل‌ قاعدگی‌ ماهیانه‌ یا 21 روز پس‌ از زایمان‌ با روش‌های‌ جراحی‌ در زیر جلد كاشته‌ می‌شود.

اشکال دارویی

Tablet: 0.03 mg

Implants : 6 36mg

بازگشت به
فهرست داروها