LORATADINE


موارد مصرف

لوراتادین نیز همانند سایر آنتی هیستامین ها در درمان علامتی رینیت آلرژیک فصلی و کهیر مزمن ایدیوپاتیک و سایر وضعیتهای حساسیتی به کار می رود.

مکانیسم اثر

مشابه سایر داروهای آنتی هیستامینی است ، از آنجایی که از سد خونی مغزی عبور نمی کند، بنابراین اثر دپرسیون مرکزی ناشی از آن ناچیز است. همچنین در بیماریان آسمی باعث گشادی خفیف برونشها خواهد شد. اثرات آنتي هيستامين اين دارو به علت رقابت با هيستامين در اتصال به گيرنده H1 است.

فارماکوکینتیک

خوردن غذا جذب لوراتادین را 40% و جذب متابولیت آن را 15% افزایش می دهد. میزان اتصال پروتئینی دارو 97% است. نیمه عمر لوراتادین 20 - 3 ساعت می باشد.متابولیسم در کبد و توسط سیتوکروم پی 450 انجام می شود. شروع اثر 3 - 1 ساعت پس از مصرف ظاهر می شود و 3/1 ساعت پس از مصرف به اوج غلظت پلاسمایی خود می رسد. طول مدت اثر دارو حداقل 24 ساعت می باشد.

موارد منع مصرف

• در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط به دارو یا آنتی هیستامین های دارای ساختمان مشابه، نباید تجویز شود.

• در کودکان ، سالمندان و بیماران مبتلا به اختلالات کبدی و کلیوی و بیماران مبتلا به صرع باید با احتیاط تجویز شود.

• در فرد مبتلا به آسم نیز باید با احتیاط تجویز شود.

عوارض جانبی
اثر جانبی شایع و مهمی ندارد. اثر سداتیو و آنتی موسکارینی لوراتادین یا ناچیز است یا اصلا ایجاد نمی شود.
تداخل های دارویی

تجویز همزمان داروهایی که با مکانیسم مشابه متابولیزه می شوند مثل سایمتیدین، فلوکونازول، ایتراکونازول، کتوکونازول، میکونازول باعث افزایش سطح پلاسمایی لوراتادین و احتمالا بروز عوارض جانبی می شوند.

نکات قابل توصیه

1 ) اگر چه میزان بروز خواب آلودگی با این دارو ناچیز است، بهتر است بیمار بعد از مصرف دارو از رانندگی و انجام سایر کارهای نیازمند هوشیاری، هماهنگی اندام ها و سرعت عمل بپرهیزد.

2 ) بعد از بازکردن بلیتر قرص، بلافاصله باید آن را مصرف نمود.

مقدار مصرف

در بالغین 10 میلی گرم روزی یک بار و در اطفال 12 - 3 سال 5 میلی گرم روزی یکبار تجویز می شود.

اشکال دارویی

Scored Tab: 10mg

بازگشت به
فهرست داروها