SPIRONOLACTONE


موارد مصرف

این‌ دارو به‌ عنوان‌ داروی‌ کمکی‌ در کنترل‌ حالات‌ خیزدار (مانند نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌، سیروز کبدی ‌، سندرم‌ نفروتیک‌ که‌ اغلب‌ با زیادی‌ ثانویه ‌آلدوسترون‌ همراه‌ است‌) و خیز بدون‌ علت‌ مشخص‌ و به‌ عنوان‌ داروی‌ کمکی‌ در درمان‌ زیادی‌ فشار خون‌ همراه‌ با افزایش ‌آلدوسترون‌ یا بدون‌ آن‌، به‌ویژه‌ در مواردی‌ که‌ نیاز به‌ یک‌ مدر نگهدارنده‌ پتاسیم‌ باشد، مصرف‌ می‌شود. اسپیرونولاکتون‌ برای‌ تشخیص‌ و درمان ‌افزایش‌ اولیه‌ آلدوسترون‌ و پیشگیری‌ یا درمان‌ کمی‌ پتاسیم‌ خون‌ (در بیمارانی‌ که ‌سایر اقدامات‌ کافی‌ نباشد) مصرف‌ می‌شود. این‌ دارو در درمان‌ « پر مویی »‌ بدن‌ در زنان‌ نیز مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌.

مکانیسم اثر

اسپیرونولاکتون‌ ‌به ‌عنوان‌ مدر و بالابرنده‌ پتاسیم‌ خون‌، در جذب‌ مجدد سدیم‌ در لوله‌های‌ جمع‌ کننده ‌کلیه‌ دخالت‌ کرده‌ و دفع‌ سدیم‌ و آب‌ و احتباس‌ پتاسیم‌ را تسریع‌ می‌کنند. این‌داروها به ‌عنوان‌ پایین‌ آورنده‌ فشارخون‌ ،ابتدا با کاهش‌ حجم‌ پلاسما و مایع‌ خارج ‌سلولی‌ (و در نتیجه‌ کاهش‌ برون‌ ده‌ قلبی‌) و سپس‌ با کاهش‌ مقاومت‌ عروق‌ محیطی ‌(پس‌ از بازگشت‌ حجم‌ مایع‌ خارج‌ سلولی‌ و برون‌ ده‌ قلبی‌ به‌ میزان‌ طبیعی‌)، اثر خود را اعمال‌ می‌نمایند.

فارماکوکینتیک

این‌ دارو بخوبی‌ پس‌ از مصرف‌ خوراکی‌ از مجرای‌ گوارش‌ جذب‌ می‌شود و فراهمی‌ زیستی‌ آن‌ نیز بیش‌ از90 درصد است‌. پیوند این‌ دارو به‌ پروتئین ‌بیش‌ از 90 درصد است‌. متابولیسم‌ این ‌دارو کبدی‌ است‌. اثر آن‌ پس‌ از 4 ـ 2 ساعت ‌(با مصرف‌ مقدار واحد) شروع‌ می‌شود. زمان‌ لازم‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اوج‌ اثر با مصرف‌ مقادیر متعدد 3 ـ 2 روز است‌. اسپیرونولاکتون‌ به ‌صورت‌ متابولیت‌ دفع ‌می‌شود.

موارد منع مصرف

این‌ دارو در زیادی‌ پتاسیم‌ خون‌، کمی‌ سدیم‌ خون‌، عیب‌ شدید کار کلیه‌ و بیماری‌ آدیسون‌ نباید مصرف‌ شود.

هشدارها

1 ـ در موارد زیر باید با احتیاط فراوان‌ مصرف‌ شود:

بی‌ادراری‌ یا عیب‌ کار کلیه‌، افراد مبتلا به ‌دیابت‌ و بیماری‌ کلیوی‌، عیب‌ کار کبد.

2 ـ بیمارانی‌ که‌ شدیدا بد حال‌ هستند یا حجم‌ ادرار آنها کم‌ است‌، بیشتر در معرض ‌خطر زیادی‌ پتاسیم‌ خون‌ هستند.

3 ـ در بیماران‌ سالخورده‌، خطر بروز زیادی‌ پتاسیم‌ خون‌ افزایش‌ می‌یابد.
عوارض جانبی
اختلالات‌ گوارشی‌، کاهش ‌توانایی‌ جنسی‌، بزرگ‌ شدن‌ پستانها، بی‌نظمی‌ قاعدگی‌، کسالت‌، سردرد، اغتشاش‌ شعور، بثورات‌ جلدی‌، افزایش‌ پتاسیم‌ خون‌، کاهش‌ سدیم‌ خون‌، مسمومیت‌ کبدی‌ و نرمی‌ استخوان‌ با مصرف‌ این‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.
تداخل های دارویی

مصرف‌ همزمان‌ این ‌دارو با داروهای‌ نگهدارنده‌ پتاسیم‌، سیکلوسپورین‌، مکمل‌های‌ پتاسیم‌ و داروهای‌ مهارکننده‌ آنزیم‌ مبدل ‌آنژیوتانسین‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌ زیادی ‌پتاسیم‌ خون‌ شود. اثرات‌ ضد انعقادی ‌هپارین‌ در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با اسپیرونولاکتون‌ ممکن‌ است‌ کاهش‌ یابد. مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با لیتیم‌ به‌ علت‌ کاهش‌ کلیرانس‌ کلیوی‌ لیتیم‌، ممکن‌ است ‌سبب‌ بروز مسمومیت‌ با لیتیم‌ شود. اسپیرونولاکتون‌ ممکن‌ است‌ نیمه‌ عمر دیگوکسین‌ را افزایش‌ دهد.

نکات قابل توصیه

1 ـ مصرف‌ این‌ دارو حتی‌ در صورت‌ احساس‌ بهبودی‌ باید ادامه‌ یابد.

2 ـ این‌ دارو زیادی‌ فشار خون‌ را درمان ‌نمی‌کند، بلکه‌ آن‌ را کنترل‌ می‌نماید. از اینرو مصرف‌ این‌ دارو ممکن‌ است‌ تا آخر عمر ضروری‌ باشد.

3 ـ از مصرف‌ سایر داروها، بخصوص ‌داروهای‌ مقلد سمپاتیک‌ که‌ نیاز به‌ نسخه‌ ندارند، باید خودداری‌ شود.

4 ـ اگر دارو یک‌ بار در روز به ‌صورت‌ مقدار واحد مصرف‌ می‌شود، برای‌ اجتناب ‌از افزایش‌ دفعات‌ دفع‌ ادرار در طول‌ شب‌، بهتر است‌ صبحها مصرف‌ گردد.

5 ـ به‌ منظور کاهش‌ تحریک‌ گوارشی‌ و احتمالا کمک‌ به‌ افزایش‌ فراهمی‌ زیستی‌ دارو، بهتر است‌ دارو با غذا یا پس‌ از آن ‌مصرف‌ شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ مدر در خیز ناشی‌ از نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌، سیروز کبدی‌ یا سندرم‌ نفروتیک‌ در بزرگسالان‌، ابتدا200-25 mg/day در 4 ـ 2 مقدار منقسم‌ به‌ مدت‌ حداقل‌ 5 روز مصرف‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مقدار نگهدارنده‌ 400 ـ 75 میلی‌گرم‌ در 4 ـ 2 مقدار منقسم‌مصرف‌ می‌شود. در درمان‌ افزایش ‌فشارخون‌ در بزرگسالان‌، ابتدا 100 ـ 50 mg/day به‌ صورت‌ مقدار واحد یا در 4 ـ 2 مقدار منقسم‌ به‌ مدت‌ حداقل‌ 2 هفته ‌مصرف‌ می‌شود. سپس‌ مقدار مصرف‌ هر 2 هفته‌ یک‌ بار بر حسب‌ نیاز تنظیم‌ می‌شود تا به‌ 200 mg/day برسد. در درمان‌ کمی ‌پتاسیم‌ خون‌ ناشی‌ از مصرف‌ سایر مدرها در بزرگسالان‌ 100-25 mg/day به‌ صورت‌ مقدار واحد یا در 4 ـ 2 مقدار منقسم‌، به‌ عنوان‌ داروی‌ کمکی‌ در تشخیص‌ زیادی ‌اولیه‌ آلدوسترون‌ در آزمون‌ طولانی‌ مدت‌، mg / day 400 به‌ مدت‌ 4 ـ 3 هفته‌، در آزمون‌ کوتاه‌ مدت‌ 400 میلی‌گرم‌ به‌ مدت‌ 4 روز و به ‌عنوان‌ آنتاگونیست‌ آلدوسترون‌ 400 ـ 100 میلی‌گرم‌ در 4 ـ 2 مقدار منقسم ‌مصرف‌ می‌شود.

کودکان‌: به ‌عنوان‌ مدر یا کاهنده‌ فشارخون ‌در درمان‌ خیز، آسیت‌ یا زیادی‌ فشار خون ‌مقدار شروع‌ 3-1 mg/kg در روز است‌ که‌ به ‌صورت‌ مقدار واحد یا در 4 ـ 2 مقدار منقسم‌ مصرف‌ می‌شود. پس‌ از 5 روز مقدار مصرف‌ مجددا تنظیم‌ می‌شود.
اشکال دارویی

Tablet: 25 mg

نام های تجاری
SPIRONOLACTONE - IH ® • SPIRONOLACTONE - PD ®r

بازگشت به
فهرست داروها