دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها


TRIPLE SULFA - تریپل سولفا واژینال
تاریخ : پنج شنبه، 27 آذر، 1393
دسته دارویی: داروهای آنتی بیوتیک


نام لاتین: triple sulfa

نام فارسی: تریپل سولفا

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: سولفونامید، آنتی‌بیوتیک واژینالاشکال دارویی:

کرم/پماد واژینال Vag. Cream: Sulfathiazole 3.4% + Sulfacetamide 2.8% + Sulfabenzamide 3.7%
قرص واژینالVag.Tab: Sulfathiazole 172.5mg + Sulfathiazole 143.75mg +Sulfabenzamide 184mg

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

مکــانیسم اثــر مشـابه سـایر سـولفونامیدهای سـیستمیک‌، سـولفونامیدها، داروهـای ضدعفونی‌کننده باکتریو استاتیکی با طیف اثر گسترده‌، مهار آنزیم دی‌هیدروپتروات سنتتاز باکتری به طور رقابتی و جلوگیری از تکثیر باکتری‌. جذب از طریق مخاط واژن‌.

 

مصرف برحسب اندیکاسیون:

درمان واژینیت ناشی از گاردنلا واژینالیس

تداخلات مهم:

 

موارد منع مصرف و احتیاط:

منع مصرف‌: نارسایی شدید کلیوی یا کـبدی‌، بـیماری‌های خونی‌، حسـاسیت مـفرط بـه سـولفونامیدها، پورفیری‌، SLE ، کمبود  G6PD ، هفته‌های آخر بارداری‌، دوره شیردهی‌.
احتیاط‌: سابقه حساسیت یا آسم‌.

 

عوارض جانبی:

در صورت جذب سیستمیک‌، مشاهده عوارض جانبی سولفامتوکسازول

 

توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار - خانواده:

 آموزش نـحوه مـصرف دارو بـه بـیمار. در مـصرف کـرم واژینال‌، بیمار تا ٠.٥ ساعت بعد درازکش باشد.

 

نام تجاری:

sultrin , Sultrin , Dayto Sulf ,  Femguard ,  Gyne-Sulf ,  Sulfa-Gyn ,  Sulfa-Trip ,  Triplesulfa-Najo ,  Trysul ,  Three Suffa ,  V.V.S

 تریپل سولفامنبع این مقاله : دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها
drugs.roham.ws

آدرس این مطلب :
drugs.roham.ws/article113.html