دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها


SULPIRIDE - سولپیراید
تاریخ : جمعه، 24 بهمن، 1393
دسته دارویی: داروهای ضد دوپامین


نام لاتین: sulpiride

نام فارسی: سولپیرید

مصرف در حاملگی: NR

گروه درمانی – دارویی: بنزامید، آنتی‌ دوپامینرژیک - آنتی‌سایکوتیکاشکال دارویی:

 قرص Scored Tab: 200mg

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

بلوک انتخابی گیرنده‌های دوپامینی D2 مرکزی‌، خاصیت آرام‌بخـشی‌، آنتی‌موسکارینی کاهش فشارخون و اکستراپیرامیدالی دارو کمتر از سایر ضدسایکوزها.  جذب‌ گوارشی فراهمی‌زیستی‌ کم‌، توزیع‌گسترده از بافت‌ها، عدم عبور از  PB.BBB ٤٠ درصد، نیمه عمر پلاسمایی ٩ ساعت‌، ترشح شدید، دفع کلیوی‌.

 

مصرف برحسب اندیکاسیون:

  • -  اسکیزوفرنی
  • - کره
  • - درمان زخم پپتیک

 

تداخلات مهم:

دارویی‌: کاهش فراهمی زیستی در مصرف همزمان با سوکرالفیت یا آنتی‌اسیدهای حاوی آلومـینیوم یـا منیزیوم هیدروکساید. (‌مصرف سولیپراید با فاصله ٢ ساعت از این داروها)

برای اطلاعات بیشتر داروی کلرپرومازین را ببینید

 

موارد منع مصرف و احتیاط:

احتیاط‌: مانیا، هیپومانیا، نارسایی کلیه‌، سالمندان‌، پورفیری‌، هیپرتانسیون‌.
 
منع مصرف در فئوکروموسیتوما.

برای اطلاعات بیشتر داروی کلرپرومازین را ببینید

 

عوارض جانبی:

اختلالات خواب‌، تحریک‌پذیری بیش از حد، آژیتاسیون‌، عوارض l کستراپـیرامـیدال (‌بـا هـمان شـیوع در کلرپرومازین‌)‌.
 
سداسیون (‌احتمال وقوع کمتر از کلرپرومازین‌)‌، آثار آنتی‌موسکارینی خفیف‌، ندرتآ عوارض قلبی - عروقی نظیر افت فشار خون‌.

 

مصرف در بارداری و شیر دهی:

در بارداری تجـویز با احتیاط‌.
 
منع مصرف در شیردهی

 

مسمومیت و درمان:

درمان شامل اقدامات حمایتی و علامتی

 

توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار - خانواده:

برای اطلاعات بیشتر داروی کلرپرومازین را ببینید

 

نام تجاری:

equilid , dolmatil , sulpitilسولپیرایدمنبع این مقاله : دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها
drugs.roham.ws

آدرس این مطلب :
drugs.roham.ws/article117.html