دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها


TRIAMCINOLONE - تریامسینولون موضعی
تاریخ : جمعه، 15 اسفند، 1393
دسته دارویی: داروهای کورتیکواستروئیدی


نام لاتین: triamcinolone topical

نام فارسی: تریامسینولون موضعی

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: کورتیکوستروئید صناعی موضعی با قدرت اثر متوسط -‌ ضدالتهاباشکال دارویی:

پماد موضعی Top. Oint: 0.1%
کرم موضعی Top. Cream: 0.1%
خمیر دهانی Oral paste: 0.1%
 ژل Gel: 0.1%

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید

 

مصرف برحسب اندیکاسیون:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید

 

تداخلات مهم:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید

 

موارد منع مصرف و احتیاط:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید

 

عوارض جانبی:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید

 

مصرف در بارداری و شیر دهی:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید

 

مسمومیت و درمان:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید

 

توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار - خانواده:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید

 

نام تجاری:

triamcicort , kenacort , volon a , adcortyl , teriadent , kenalag , aristocortتریامسینولون موضعیمنبع این مقاله : دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها
drugs.roham.ws

آدرس این مطلب :
drugs.roham.ws/article123.html