دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها


TRIAMCINOLONE NN - تریامسینولون ان ان
تاریخ : جمعه، 15 اسفند، 1393
دسته دارویی: داروهای کورتیکواستروئیدی


نام لاتین: triamcinolone nn

نام فارسی: تریامسینولون

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: ترکیب استروئید موضعی‌، آنتی‌بیوتیک و ضدقارچاشکال دارویی:

پماد موضعی Top. Oint: (Triamcinolone 1mg+Neomycin 2.5mg+Nystatin 100/000U)/g
کرم موضعی Top. Cream (Triamcinolone 1mg+Neomycin 2.5mg+Nystatin 100/000U)/g

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

حاوی تریامسینولون‌، نیستاتین با خاصیت ضدقارچی و نـئومایسین (‌آمـینوگلیکوزید جلدی‌) بـا خـاصیت ضدباکتری علیه‌ گرم منفی‌ها. جذب پوستی و مخاطی درمورد نیستاتین موضعی‌،‌ نئومایسین تنها در صورت تخریب یا التهاب مخاط‌، دارای جذب‌ سیستمیک.

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید

 

مصرف برحسب اندیکاسیون:

کاندیدیازیس پوستی، التهاب پوست همراه با عفونت کاندیدیایی و باکتریایی

 

تداخلات مهم:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید

 

موارد منع مصرف و احتیاط:

  • - منع مصرف در حساسیت مفرط به دارو،
  • - احتمال ایجاد کری در مصرف موضعی دارو و روی پوست آسیب دیده یا پرده‌ گوش سوراخ شده. پرهیز از مصرف بیش از یک گرم در روز بـه ویـژه در نـواحـی ادراری‌.
  • - احتمال ایجاد حساسیت پوستی مشترک با سایر آمینوگلیکوزیدها در مـصرف طـولانی مدت دارو.
  • - احتمال ایجاد تداخل با سایر داروها در صورت جذب سیستمیک‌.
  • - افزایش خطر بروز عوارض مربوط به کلیه یا گوش در مصرف همزمان با سایر داروهای نفروتوکسیک (‌وانکومایسین‌، سـیکلوسپورین‌) برخـی سفالوسپورین‌، سیس‌پلاتین یا همراه با دارو های‌ اتوتوکسیک مثل‌ اتاکرینیک اسید و فوروزماید.

 

عوارض جانبی:

ایجاد واکنش‌های حسـاسیتی در مـصرف نـئومایسین‌، شـامل بـثورات جلدی‌، خارش‌، و گـاهی تب یـا آنافیلاکسی (‌مصرف‌ همزمان استروئید جهت پیشگیری از این واکنش‌ها).
 
احتمال ایجاد عوارض زیر در جذب سیستمیک دارو: سمیت‌ گوارشـی برگشت ناپذیر، سمت‌کـلیوی برگشت‌پذیر، سرکوب تنفسی.

 

مصرف در بارداری و شیر دهی:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید

 

مسمومیت و درمان:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید

 

توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار - خانواده:

  • - احتمال بروز عوارض جانبی دارو و به ویژه درمصرف درسطح وسیع بدن.
  • - در صورت عدم‌ بهبودی یا بروز تحریکات پوستی‌، تماس با پزشک

 

نام تجاری:

triamcicort nn , Kenacombتریامسینولون ان انمنبع این مقاله : دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها
drugs.roham.ws

آدرس این مطلب :
drugs.roham.ws/article124.html