دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها


CYPROTERONE COMPOUND - سیپروترون کامپاند
تاریخ : چهارشنبه، 26 اسفند، 1388
دسته دارویی: داروهای هورمونی


نام لاتین: cyproterone compound

نام فارسی: سیپروترون کامپاند

مصرف در حاملگی: X

گروه درمانی – دارویی:  ترکیب آنتی‌ آندروژن و استروژن ، جلوگیری ‌کننده از بارداری‌، ضد آکنه، ضد هیرسوتیسماشکال دارویی:

Coated Tab: Cyproterone acetate 2mg + Ethinylestradiol 35mcg

 

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

به داروی سیپروترون استات (اینجا) مراجعه کنید.

 

مصرف برحسب اندیکاسیون:

کنترل آکنه و هیرسوتیسم بزرگسالان

 

تداخلات مهم:

به داروی کنتراسپتیو (اینجا) مراجعه کنید.

 

موارد منع مصرف و احتیاط:

به داروی کنتراسپتیو (اینجا) مراجعه کنید.

 

عوارض جانبی:

ژنیکوماستی‌، گالاکتوره‌، احساس افسردگـی و کسالت (‌در ابتدای دوره درمان‌)‌، بـثورات جلدی‌، کـم‌خونی‌، پوکی اسـتخوان (‌نـادر)‌، تـغییر عـملکرد کـبدی‌، تـنگی‌نفس‌، هـپاتیت‌، زردی و نـارسایی کـبدی (‌گـاهی مرگبار)‌ و به داروی کنتراسپتیو (اینجا) مراجعه کنید.

مصرف در بارداری و شیر دهی:

به داروی کنتراسپتیو (اینجا) مراجعه کنید.

 

مسمومیت و درمان:

به داروی کنتراسپتیو (اینجا) مراجعه کنید.

 

توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار - خانواده:

١) در صورت بروز عوارض کبدی‌، مصرف دارو قطع شود ٢) پیش از آغاز درمـان از بـاردارنـبودن بـیمار مطمئن شوند.

 

نام تجاری:

Diane (دیان)سیپروترونمنبع این مقاله : دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها
drugs.roham.ws

آدرس این مطلب :
drugs.roham.ws/article19.html