دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها


NORTRIPTYLINE - نورتریپتیلین
تاریخ : پنج شنبه، 16 ارديبهشت، 1389
دسته دارویی: داروهای ضد افسردگی


نام لاتین: nortriptyline

نام فارسی: نورتریپتیلین

مصرف در حاملگی: D

گروه درمانی – دارویی: ضدافسردگی سه حلقه‌ای‌، ضدافسردگی‌، ضدپانیک‌، ضد نورالژیاشکال دارویی:

Cap/F.C. Scored Tab: 10mg, 25mg

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

عمل به سه اثر فارماکولوژیکی و در درجات مختلف‌: مسدودکردن پمپ آمین‌، اثرات خواب ‌آوری‌، فعالیت آنتی‌کولینرژیک محیطی و مرکزی‌. ممانعت از بازجذب نـوراپـی‌نفرین و سـروتونین در نـورون‌های پـیش سیناپسی‌. جذب آسان‌گوارشی‌، متابولیزاسیون ‌کبدی به ١٠- هیدروکسی نورتریپتیلین‌، توزیع گسـترده در بدن‌،  عبور از جفت و توزیع در شیر.
 

مصرف برحسب اندیکاسیون:

افسردگی ، شب ادراری ، پروفیلاکسی میگرن

برای آگاهی از سایر اطلاعات به داروی آمی تریپتیلین (اینجا) مراجعه کنید.

 

نام تجاری:

aventyl ,  nortrilen ,  nortyline ,  pamelorنورتریپتیلینمنبع این مقاله : دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها
drugs.roham.ws

آدرس این مطلب :
drugs.roham.ws/article33.html