دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها


SERTRALINE - سرترالین
تاریخ : دوشنبه، 20 ارديبهشت، 1389
دسته دارویی: داروهای ضد افسردگی


نام لاتین: sertraline

نام فارسی: سرترالین

مصرف در حاملگی: B

گروه درمانی – دارویی: مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) - ضد افسردگیاشکال دارویی:

Cap: 50, 100mg

Tab: 25, 50, 100mg

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

از مشتقات نفتالنامین‌، از دسته SSRI ها دارای اثرات و موارد مصرف مشابه فلوکستین‌، دارای جذب آهسته گوارشی‌، ایجاد اوج غلظت پلاسمایی ٨.٥ ساعت پس از مصرف‌، متابولیسـم از طریق مسـیر اول کـبدی‌، تبدیل دارو به -Nمتیل دسمتیل سرترالین‌که غیرفعال است‌. دارای توزیع‌گسترده در بافت‌های بدن‌، دارای نیمه عمر حذف پـلاسمایی حدود ٢٦ سـاعت‌، دفـع بـا ادرار و مدفوع بـه خـصوص بـه صـورت متابولیت‌های دارو. قابل توزیع در شیر مادر.
 

مصرف برحسب اندیکاسیون:

درمان افسردگی، درمان اختلال پانیک با یا بدون‌ آکروفوبی و اختلال PTSD، درمان OCD، درمان اختلال‌ دیس‌ فوریک قبل از قاعدگی

 

تداخلات مهم:

مشابه SSRI ها،  برای اطلاع بیشتر مراجعه به داروی Fluoxetine.
 

موارد منع مصرف و احتیاط:

مشابه SSRIها، اطلاع بیشتر مراجعه به داروی Fluoxetine ، تجـویز با احتیاط در اختلالات‌کبدی یاکلیوی. پرهیز از تجـویز درکودکان مبتلا به افسردگی با سن‌کمتر از١٨ سال‌.
 

عوارض جانبی:

مشابه SSRI ها،  برای اطلاع بیشتر مراجعه به داروی Fluoxetine ،به علاوه وقوع اختلالات قاعدگی و به ندرت اریتـم مولتی‌فرم و پانکراتیت‌.

 

مصرف در بارداری و شیر دهی:

برای اطلاع بیشتر مراجعه به داروی Fluoxetine

 

توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار - خانواده:

توصیه به تجـویز دوزهای‌کاهش یافته در بیماران مبتلا به اختلالات‌کبدی‌.
قطع مصرف دارو به صورت تدریجی جهت پیشگیری از ایجاد سندرم‌های ناشی از ترک‌.

 

نام تجاری:

Asentra ,  Inostral ,  Sertrabiol  ,  Sertrazine  ,  Teraline  ,  Zoloft  ,  Zolaminسرترالینمنبع این مقاله : دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها
drugs.roham.ws

آدرس این مطلب :
drugs.roham.ws/article35.html