دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها


CETIRIZINE - ستیریزین
تاریخ : يکشنبه، 2 خرداد، 1389
دسته دارویی: داروهای آنتی هیستامین


نام لاتین: cetirizine

نام فارسی: سیتریزین

مصرف در حاملگی: B

گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست انتخابی گیرنده H1 ، آنتی‌هیستامیناشکال دارویی:

Tab: 5, 10mg
Gelatin Cap: 10mg
Syr: 5mg/5ml

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

اعمال اثر آنتی‌هیستامین از طریق مهار انتخابی گیرنده‌های H1 محیطی‌. جذب سریع خوراکـی‌. متابولیسم ‌کـم کبدی توسط سیتوکروم P450 و ترشح ابتدایی حدود ٥٠ درصد از داروی بدون تغییر در ادرار و دفع مقدارکمی از دارو از مدفوع‌. نیمه عمر حذف حدود ١٠ ساعت‌.
 

مصرف برحسب اندیکاسیون:

رینیت آلرژیک فصلی‌، رنیت آلرژیک پا‌یدار، ‌کهیر مزمن
 

تداخلات مهم:

دارویی‌:

  • - امکان تقویت اثر دارو در مصرف همزمان با داروهای آنتی‌کولینرژیک و سرکوبگرهای دستگاه اعصاب مرکزی‌.
  • - کاهش کلیرانس ستریزین توسط تئوفیلین‌.

 

موارد منع مصرف و احتیاط:

منع مصرف‌: در حساسیت مفرط به دارو یا هیدروکسی ‌زین
احتیاط‌: نقص عملکرد کلیه
 

عوارض جانبی:

شایع‌ترین‌: خواب‌آلودگی‌، سردرد
مهل‌ترین‌: برونکواسپاسم
سایر عوارض‌: خستگی‌، سرگیجه‌، فارنژیت‌، خون‌ دماغ‌، خشکی دهان‌، درد شکم‌، تهوع‌، استفراغ‌، اسهال‌، سرفه
 

مصرف در بارداری و شیر دهی:

احتمال ورود دارو به شیر مادر. خودداری از مصرف دارو در دوران شیردهی‌.
 

مسمومیت و درمان:

علایم‌: خواب‌آلودگـی
درمان‌: علامتی - حمایتی‌. فاقد پادزهر شناخته شده‌. غیرقابل برداشت توسط دیالیز.
 

توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار - خانواده:

  • - عدم دسترسی به اطلاعات‌کافی در مورد امکان سوء‌استفاده یا بروز وابستگی با مصرف دارو.
  • - قطع دارو ٤ روز قبل از انجام آزمون‌های تشخیصی پوست‌. امکان تغییر جواب مثبت آزمون‌های پوست‌.
  • - عدم دسترسی به اطلاعات‌کافی در مورد استفاده مطمئن و موثر از دارو درکودکان پایین‌تر از ٦ سال‌.
  • - پرهیز از انجام فعالیت‌هایی‌که نیاز به هوشیاری دارند.
  • - امکان‌کاهش خواب‌آلودگی با مصرف چای یا قهوه‌.

 

نام تجاری:

reactine  ,  zyrtecستیریزینمنبع این مقاله : دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها
drugs.roham.ws

آدرس این مطلب :
drugs.roham.ws/article47.html