دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها


PANTOPRAZOLE - پنتوپرازول
تاریخ : شنبه، 15 خرداد، 1389
دسته دارویی: داروهای ضد اسید


نام لاتین: pantoprazole

نام فارسی: پنتوپرازول

مصرف در حاملگی: B

گروه درمانی – دارویی: مهارکننده پمپ پروتون‌، مهار تولید اسید معدهاشکال دارویی:

Tab: 20mg, 40mg
Cap: 15, 20, 40mg
For Inj: 40mg

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

پانتوپرازول با مهار پمپ پروتونی‌، از تولید اسید معده می‌کاهد. تاثیر دارو وابسته به دوز بوده و سطح PH معده و گاسترین سرم را افزایش می‌دهند. جذب دارو سریع بوده و درکبد متابولیزه می‌شود. نیمه عمر دفعی دارو کمتر از ٢ ساعت است‌. دفع دارو به طور عـمده از راه ادرار صـورت مـی‌گیرد ( درصد ٧١)‌، بـاقیمانده از راه مدفوع دفع می‌شود.
 

مصرف برحسب اندیکاسیون:

ازوفاژیت اروزیو مرتبط با GERD - افرایش پاتولوژیک ترشح اسید (‌سندرم زولینجر-‌الیسون‌) - درمان GERD

 

تداخلات مهم:

رجوع به داروی امپرازول (اینجا کلیک کنید)

 

موارد منع مصرف و احتیاط:

رجوع به داروی امپرازول (اینجا کلیک کنید)

 

عوارض جانبی:

رجوع به داروی امپرازول (اینجا کلیک کنید)

 

مصرف در بارداری و شیر دهی:

در هر دو مورد با احتیاط مصرف شود.

 

مسمومیت و درمان:

رجوع به داروی امپرازول (اینجا کلیک کنید)

 

توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار - خانواده:

رجوع به داروی امپرازول (اینجا کلیک کنید)

 

نام تجاری:

pantozol  ,  protonix , pantosecپنتوپرازولمنبع این مقاله : دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها
drugs.roham.ws

آدرس این مطلب :
drugs.roham.ws/article48.html