xبستن تبليغات
xبستن تبليغات
منو اصلی
حروف الفبا
دسته دارویی - درمانی
تبلیغات
form

در خواست دارو
پیوندها

CYPROHEPTADINE - سیپروهپتادین


آنتی هیستامینسه شنبه، 3 خرداد، 1390 8822 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: cyproheptadine

نام فارسی: سیپروهپتادین

مصرف در حاملگی: B

گروه درمانی – دارویی: مشتق پی پریدین - ضد حساسیت - آرام بخش - آنتی موسکارینیک - محرک اشتها

برچسب ها:  س  C  آنتی هیستامین  

CLONAZEPAM - کلونازپام


ضد تشنجيکشنبه، 8 اسفند، 1389 12745 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: clonazepam

نام فارسی: کلونازپام

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: مشتق بنزودیازپین - ضد تشنج

برچسب ها:  ک  C  بنزودیازپین  ضد تشنج  گابا  کلونوپین  

CELECOXIB - سلکوکسیب


ضد التهابسه شنبه، 3 اسفند، 1389 31723 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: celecoxib

نام فارسی: سلکوکسیب

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: مهارکننده سیکلواکسیژناز - ٢، ضد التهاب


CETIRIZINE - ستیریزین


آنتی هیستامینيکشنبه، 2 خرداد، 1389 48905 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: cetirizine

نام فارسی: سیتریزین

مصرف در حاملگی: B

گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست انتخابی گیرنده H1 ، آنتی‌هیستامین

برچسب ها:  آنتی هیستامین  C  س  گیرنده H1  زیرتک  

CABERGOLINE - کابرگولین


ضد پرولاکتیندوشنبه، 27 ارديبهشت، 1389 27907 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: cabergolin

نام فارسی: کابرگولین

مصرف در حاملگی: B

گروه درمانی – دارویی: آگونیست گیرنده D2 دوپامین‌، آلکالوئید ارگوت‌، ضد پرولاکتین بالا

برچسب ها:  داستینکس  ک  کاباسر  ارگوت  C  

مجموع داروها 18 (4 صفحه | درهر صفحه 5)