xبستن تبليغات
xبستن تبليغات
منو اصلی
حروف الفبا
دسته دارویی - درمانی
تبلیغات
form

در خواست دارو
پیوندها

داروهای شیمیایی: TETRACAINE - تتراکائین


بیحس کنندهپنج شنبه، 5 خرداد، 1390 6178 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: tetracaine

نام فارسی: تترا کائین

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: بی‌ حس‌ کننده موضعی استری -بی‌ حس کننده موضعی

برچسب ها:  ت  T  بیحس کننده  قطره چشمی  

داروهای شیمیایی: CYPROHEPTADINE - سیپروهپتادین


آنتی هیستامینسه شنبه، 3 خرداد، 1390 9273 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: cyproheptadine

نام فارسی: سیپروهپتادین

مصرف در حاملگی: B

گروه درمانی – دارویی: مشتق پی پریدین - ضد حساسیت - آرام بخش - آنتی موسکارینیک - محرک اشتها

برچسب ها:  س  C  آنتی هیستامین  

داروهای شیمیایی: DYDROGESTERONE - دیدروژسترون


هورمونسه شنبه، 3 خرداد، 1390 14741 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: dydrogesterone

نام فارسی: دیدروژسترون

مصرف در حاملگی: X

گروه درمانی – دارویی: مشتق پروژسترون -درمان اختلالات قاعدگی‌، درمان سقط

برچسب ها:  د  D  هورمون  دوفاستون  دفاستون  

داروهای شیمیایی: PROGESTERONE - پروژسترون


هورمونسه شنبه، 3 خرداد، 1390 40679 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: progesterone

نام فارسی: پروژسترون

مصرف در حاملگی: X

گروه درمانی – دارویی:  هورمون استروئیدی - جانشین پروژسترون بدن‌،‌کمک تشخیص‌، هورمون درمانی یائسگی

برچسب ها:  پ  P  هورمون  جسترول  

داروهای شیمیایی: AZATHIOPRINE - آزاتیوپرین


سرکوبگر ایمنیسه شنبه، 17 اسفند، 1389 17355 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: azathioprine

نام فارسی: آزاتیوپرین

مصرف در حاملگی: D

گروه درمانی – دارویی:  آنـتاگـونیست مـتابولیسم پـورین - سـرکوبگر ایـمنی‌، ضد رومـاتیسم‌، سرکوب‌کننده بیماری التـهابی روده و لوپوس

برچسب ها:  الف  A  سرکوبگر ایمنی  ایموران  آزارام  

109 مجموع خبرها (22 صفحه, 5 درهر صفحه)
صفحه قبلي (10)[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ]صفحه بعدي (12)