xبستن تبليغات
xبستن تبليغات
منو اصلی
حروف الفبا
دسته دارویی - درمانی
تبلیغات
form

در خواست دارو
پیوندها


جستجو بر اساس اولین حرف نام دارو
C
 CABERGOLINE - کابرگولین


[دسته دارویی: داروهای ضد پرولاکتین ]
 CELECOXIB - سلکوکسیب


[دسته دارویی: داروهای ضد التهابی ]
 CEPHALEXIN - سفالکسین


[دسته دارویی: داروهای آنتی بیوتیک ]
 CETIRIZINE - ستیریزین


[دسته دارویی: داروهای آنتی هیستامین ]
 CHLORPHENIRAMINE - کلرفنیرامین


[دسته دارویی: داروهای آنتی هیستامین ]
 CHLORPROMAZINE - کلرپرومازین


[دسته دارویی: داروهای آنتی سایکوتیک (روان پریشی) ]
 CIMETIDINE - سایمتیدین


[دسته دارویی: داروهای ضد اسید ]
 CIPROFLOXACIN - سیپروفلوکساسین


[دسته دارویی: داروهای آنتی بیوتیک ]
 CITALOPRAM - سیتالوپرام


[دسته دارویی: داروهای ضد افسردگی ]
 CLIDINIUM-C - کلیدینیوم - سی


[دسته دارویی: داروهای ضد اسپاسم ]
 CLONAZEPAM - کلونازپام


[دسته دارویی: داروهای ضد تشنج ]
 CLOPIDOGREL - کلوپیدوگرل


[دسته دارویی: دارو های ضد پلاکت ]
 CLOTRIMAZOLE - کلوتریمازول


[دسته دارویی: داروهای ضد قارچ ]
 CONTRACEPTIVES - کنتراسپتیو


[دسته دارویی: داروهای هورمونی ]
 CYPROHEPTADINE - سیپروهپتادین


[دسته دارویی: داروهای آنتی هیستامین ]
 CYPROTERONE ACETATE - سیپروترون استات


[دسته دارویی: داروهای هورمونی ]
 CYPROTERONE COMPOUND - سیپروترون کامپاند


[دسته دارویی: داروهای هورمونی ]