xبستن تبليغات
xبستن تبليغات
منو اصلی
حروف الفبا
دسته دارویی - درمانی
تبلیغات
form

در خواست دارو
پیوندها

CONTRACEPTIVES - کنتراسپتیو


هورمونجمعه، 21 اسفند، 1388 7827 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: contraceptive - ld - hd

نام فارسی: کنتراسپتیو - ضد بارداری

مصرف در حاملگی: X

گروه درمانی – دارویی: استروژن -پروژستین‌، پیشگیری از بارداری (‌هورمونی‌)

برچسب ها:  ک  الف  ضد بارداری  استروژن  پروژسترون  LD  HD  C  

ALLOPURINOL - آلوپورینول


ضد نقرسجمعه، 21 اسفند، 1388 8887 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: allopurinol

نام فارسی: آلوپورینول

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: مهارکننده آنزیـم گزانتین اکسیداز - ضد نقرس

برچسب ها:  الف  نقرس  گزانتین  A  

INDOMETHACINE - ایندومتاسین


ضد درد - ضد تبچهارشنبه، 19 اسفند، 1388 5035 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: indomethacine

نام فارسی: ایندومتاسین

مصرف در حاملگی: B (اکثر شرکتهای دارویی D)

گروه درمانی – دارویی: مشتقات اسید ایندول اسـتیک - ضدالتـهاب غـیراسـتروئیدی - ضددرد غیرمخدر، ضدتب
 

برچسب ها:  الف  ضد درد  ضد تب  غیر مخدر  I  NSAID  

ACETAMINOPHEN - استامینوفن


ضد درد - ضد تبچهارشنبه، 19 اسفند، 1388 8087 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: acetaminophen

نام فارسی: استامینوفن

مصرف در حاملگی: B

گروه درمانی – دارویی: مشتق پاراآمینوفنل - ضد درد، غیرمخدر، ضد تب

برچسب ها:  الف  ضد درد  ضد تب  A  

مجموع داروها 19 (4 صفحه | درهر صفحه 5)