xبستن تبليغات
xبستن تبليغات
منو اصلی
حروف الفبا
دسته دارویی - درمانی
تبلیغات
form

در خواست دارو
پیوندها

PERPHENAZINE - پرفنازین


ضد دوپامینشنبه، 25 بهمن، 1393 4461 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: perphenazine

نام فارسی: پرفنازین

مصرف در حاملگی: D

گروه درمانی – دارویی: فنوتیازین (‌مشتق پیپرازین‌)‌، آنتی‌ دوپامینرژیک


PROPANTHELINE - پروپانتلین


آنتی کولینرژیکجمعه، 9 تير، 1391 8204 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: propantheline

نام فارسی: پروپانتیلین

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی:  آمونیوم کواترنر آنتی‌ کولینرژیک‌، آنتی‌ موسکارینی‌، آنتی اسپاسمودیک گوارشی


PRAMIPEXOLE - پرامیپکسول


ضد پارکینسونپنج شنبه، 25 خرداد، 1391 17035 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: pramipexole

نام فارسی: پرامی پکسول

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: آگونیست غیر ارگوتی دوپامین‌، ضد پارکینسون


PROGESTERONE - پروژسترون


هورمونسه شنبه، 3 خرداد، 1390 41946 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: progesterone

نام فارسی: پروژسترون

مصرف در حاملگی: X

گروه درمانی – دارویی:  هورمون استروئیدی - جانشین پروژسترون بدن‌،‌کمک تشخیص‌، هورمون درمانی یائسگی

برچسب ها:  پ  P  هورمون  جسترول  

PENTOXIFYLLINE - پنتوکسی فیلین


وازو دیلاتورپنج شنبه، 5 اسفند، 1389 14448 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: pentoxifylline

نام فارسی: پنتوکسی فیلین

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: مشتق گزانتین - وازودیلاتور - آنتی پلاکت

برچسب ها:  پ  گشاد کننده عروق  گزانتین  ضد پلاکت  P  آپو  

مجموع داروها 9 (2 صفحه | درهر صفحه 5)