xبستن تبليغات
xبستن تبليغات
منو اصلی
حروف الفبا
دسته دارویی - درمانی
تبلیغات
form

در خواست دارو
پیوندها

CHLORPHENIRAMINE - کلرفنیرامین


آنتی هیستامینچهارشنبه، 21 آبان، 1393 9671 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: chlorpheniramine

نام فارسی: کلر فنیر آمین

مصرف در حاملگی: B

گروه درمانی – دارویی: مشتق آلکیل آمین‌، آنتاگونیست‌گیرنده هیستامین (H1) ، ضد حساسیت‌: ضد تهوع‌، آرام‌بخش‌، بی‌حس‌کننده موضعی


HYDROXYZINE - هیدروکسی زین


آنتی هیستامینپنج شنبه، 25 خرداد، 1391 38007 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: hydroxyzine

نام فارسی: هیدروکسیزین

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی:  مشـتق پـی‌ پرازیـن - ضدحساسیت - ضـد استفراغ - آرام‌ بـخش آنتی‌موسکارینیک


KETOTIFEN - کتوتیفن


آنتی هیستامیندوشنبه، 23 خرداد، 1390 42621 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: ketotifen

نام فارسی: کتوتیفن

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: آنتی‌ هیستامین - پیشگیری از آسم و رینیت آلرژیک


DIPHENHYDRAMINE - دیفن هیدرامین


آنتی هیستامینجمعه، 6 خرداد، 1390 16908 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: diphenhydramine

نام فارسی: دیفن هیدرامین

مصرف در حاملگی: B

گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست گیرنده H1 -  مشتق اتانول‌ آمین - آرام‌ بخش‌، ضد حساسیت‌، آنتی‌موسکارینیک


CYPROHEPTADINE - سیپروهپتادین


آنتی هیستامینسه شنبه، 3 خرداد، 1390 9919 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: cyproheptadine

نام فارسی: سیپروهپتادین

مصرف در حاملگی: B

گروه درمانی – دارویی: مشتق پی پریدین - ضد حساسیت - آرام بخش - آنتی موسکارینیک - محرک اشتها

برچسب ها:  س  C  آنتی هیستامین  

مجموع داروها 7 (2 صفحه | درهر صفحه 5)