xبستن تبليغات
xبستن تبليغات
منو اصلی
حروف الفبا
دسته دارویی - درمانی
تبلیغات
form

در خواست دارو
پیوندها

TETRACYCLINE - تتراسیکلین


آنتی بیوتیکپنج شنبه، 12 اسفند، 1389 25966 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: tetracycline

نام فارسی: تتراسایکلین

مصرف در حاملگی: D

گروه درمانی – دارویی: آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف‌، مشتق استرپتومایسس یا تهیه شده از اکسی ‌تتراسیکین

برچسب ها:  ت  T  آنتی بیوتیک  آکنه  

SPIRONOLACTONE - اسپیرونولاکتون


دیورتیکشنبه، 7 اسفند، 1389 10133 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: spironolactone

نام فارسی: پاسپیرونولاکتون

مصرف در حاملگی: D

گروه درمانی – دارویی: دیورتیک نگهدارنده پتاسیم ، کاهنده فشـار خون‌، تشـخیص هیپر آلدوسترونیسم اولیه‌، ضد هیپوکالمی


CYPROTERONE COMPOUND - سیپروترون کامپاند


هورمونچهارشنبه، 26 اسفند، 1388 16116 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: cyproterone compound

نام فارسی: سیپروترون کامپاند

مصرف در حاملگی: X

گروه درمانی – دارویی:  ترکیب آنتی‌ آندروژن و استروژن ، جلوگیری ‌کننده از بارداری‌، ضد آکنه، ضد هیرسوتیسم

برچسب ها:  س  ضد آندروژن  آکنه  هیرسوتیسم  دیان  C