xبستن تبليغات
xبستن تبليغات
منو اصلی
حروف الفبا
دسته دارویی - درمانی
تبلیغات
form

در خواست دارو
پیوندها

GENTAMICIN - جنتامایسین


آمینوگلیکوزیدچهارشنبه، 28 بهمن، 1394 3323 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: gentamicin

نام فارسی: جنتامایسین

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: آمینوگلیکوزید - آنتی‌بیوتیک


GEMFIBROZIL - جمفیبروزیل


ضد چربی خوندوشنبه، 24 مهر، 1391 15115 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: gemfibrozil

نام فارسی: جم فیبروزیل

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: مشتقات فیبرات - پائین آورنده لیپیدهای سرمی