xبستن تبليغات
xبستن تبليغات
منو اصلی
حروف الفبا
دسته دارویی - درمانی
تبلیغات
form

در خواست دارو
پیوندها

GENTAMICIN - جنتامایسین


آمینوگلیکوزیدچهارشنبه، 28 بهمن، 1394 3823 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: gentamicin

نام فارسی: جنتامایسین

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: آمینوگلیکوزید - آنتی‌بیوتیک


GEMFIBROZIL - جمفیبروزیل


ضد چربی خوندوشنبه، 24 مهر، 1391 15638 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: gemfibrozil

نام فارسی: جم فیبروزیل

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: مشتقات فیبرات - پائین آورنده لیپیدهای سرمی


GABAPENTIN - گاباپنتین


ضد تشنجشنبه، 14 اسفند، 1389 56124 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: gabapentin

نام فارسی: گاباپنتین

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی:  آنالوگ گابا - ضد تشنج