xبستن تبليغات
xبستن تبليغات
منو اصلی
حروف الفبا
دسته دارویی - درمانی
تبلیغات
form

در خواست دارو
پیوندها


جستجو بر اساس اولین حرف نام دارو
ت
 TAMSULOSIN - تامسولوسین


[دسته دارویی: داروهای مسدودکننده گیرنده آلفا ]
 TETRACAINE - تتراکائین


[دسته دارویی: داروهای بیحس کننده ]
 TETRACYCLINE - تتراسیکلین


[دسته دارویی: داروهای آنتی بیوتیک ]
 THIORIDAZINE - تیوریدازین


[دسته دارویی: داروهای آنتی سایکوتیک (روان پریشی) ]
 TICLOPIDINE - تیکلوپیدین


[دسته دارویی: دارو های ضد پلاکت ]
 TOPIRAMATE - توپیرامات


[دسته دارویی: داروهای ضد تشنج ]
 TRAMADOL - ترامادول


[دسته دارویی: داروهای ضد درد ]
 TRANYLCYPROMINE - ترانیل سیپرومین


[دسته دارویی: داروهای ضد افسردگی ]
 TRAZODONE - ترازودون


[دسته دارویی: داروهای ضد افسردگی ]
 TRIAMCINOLONE - تریامسینولون موضعی


[دسته دارویی: داروهای کورتیکواستروئیدی ]
 TRIAMCINOLONE ACETONIDE - تریامسینولون


[دسته دارویی: داروهای کورتیکواستروئیدی ]
 TRIAMCINOLONE NN - تریامسینولون ان ان


[دسته دارویی: داروهای کورتیکواستروئیدی ]
 TRIFLUOPERAZINE - تری فلوئوپرازین


[دسته دارویی: داروهای آنتی سایکوتیک (روان پریشی) ]
 TRIPLE SULFA - تریپل سولفا واژینال


[دسته دارویی: داروهای آنتی بیوتیک ]