xبستن تبليغات
xبستن تبليغات
منو اصلی
حروف الفبا
دسته دارویی - درمانی
تبلیغات
form

در خواست دارو
پیوندها

INTERFERON BETA -1A - اینترفرون بتا


تنظیمگر سیستم ایمنیسه شنبه، 10 فروردين، 1389 9674 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: interferon beta 1a

نام فارسی: اینترفرون بتا

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: گلیکوپروتئین نوترکیب‌، ضد مالتیپل اسکلروز، تنظیم‌گر سیستم ایمنی

برچسب ها:  الف  مولتیپل اسکلروز  MS  آوونکس  سینووکس  ربیف  I  

TRAZODONE - ترازودون


ضد افسردگیسه شنبه، 10 فروردين، 1389 30855 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: trazodone

نام فارسی: ترازودون

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: ضدافسردگی - ضدنورالژی

برچسب ها:  ت  ضد افسردگی  سروتونین  ترازولکس  T  

DOMPERIDONE - دومپریدون


ضد دوپامینسه شنبه، 10 فروردين، 1389 141067 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: domperidone

نام فارسی: دومپریدون

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست دوپامین ‌، پروکینتیک

برچسب ها:  د  ضد دوپامین  موتیلیوم  D  

LOSARTAN - لوزارتان


ضد فشارخونسه شنبه، 10 فروردين، 1389 51225 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: losartan

نام فارسی: لوزارتان

مصرف در حاملگی: C (سه ماهه او) و D (سه ماهه دوم و سوم)

گروه درمانی – دارویی:  آنتاگونیست غیرپپتیدی گیرنده آنژیوتانسین II -‌کاهنده فشارخون

برچسب ها:  ل  آنژیوتانسین  کاهنده فشار خون  L  

CIMETIDINE - سایمتیدین


ضد اسیدسه شنبه، 10 فروردين، 1389 6005 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: cimetidine

نام فارسی: سایمتیدین

مصرف در حاملگی: B

گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست H2 - ضد اسید معده

برچسب ها:  س  گیرنده H2  ضد اسید  C  


مجموع داروها 111 (23 صفحه | درهر صفحه 5)