xبستن تبليغات
xبستن تبليغات
منو اصلی
حروف الفبا
دسته دارویی - درمانی
تبلیغات
form

در خواست دارو
پیوندها

SULFASALAZINE - سولفاسالازین


ضد التهابدوشنبه، 28 دي، 1394 2503 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: sulfasalazine

نام فارسی: سولفا سالازین

مصرف در حاملگی: B

گروه درمانی – دارویی: سولفانامید - ضد التهاب روده

برچسب ها:  س  S  سولفانامید  ضد التهاب  سالازوپرین  

SUMATRIPTAN - سوماتریپتان


ضد میگرنچهارشنبه، 13 خرداد، 1394 3642 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: sumatriptan

نام فارسی: سوماتریپتان

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی:  آگونیست انتخابی‌گیرنده 5HT1 - ضد میگرن


SULPIRIDE - سولپیراید


ضد دوپامینجمعه، 24 بهمن، 1393 4881 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: sulpiride

نام فارسی: سولپیرید

مصرف در حاملگی: NR

گروه درمانی – دارویی: بنزامید، آنتی‌ دوپامینرژیک - آنتی‌سایکوتیک


SORBITOL - سوربیتول


ملینيکشنبه، 8 اسفند، 1389 22971 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: sorbitol

نام فارسی: سوربیتول

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی – دارویی: ملین هیپراسموتیک

برچسب ها:  س  S  ملین  

SPIRONOLACTONE - اسپیرونولاکتون


دیورتیکشنبه، 7 اسفند، 1389 9374 نوشته شده توسط: Dr. Roham Sadeghi

نام لاتین: spironolactone

نام فارسی: پاسپیرونولاکتون

مصرف در حاملگی: D

گروه درمانی – دارویی: دیورتیک نگهدارنده پتاسیم ، کاهنده فشـار خون‌، تشـخیص هیپر آلدوسترونیسم اولیه‌، ضد هیپوکالمی


مجموع داروها 12 (3 صفحه | درهر صفحه 5)