xبستن تبليغات
xبستن تبليغات
منو اصلی
حروف الفبا
دسته دارویی - درمانی
تبلیغات
form

در خواست دارو
پیوندها


جستجو بر اساس اولین حرف نام دارو
س
 CELECOXIB - سلکوکسیب


[دسته دارویی: داروهای ضد التهابی ]
 CEPHALEXIN - سفالکسین


[دسته دارویی: داروهای آنتی بیوتیک ]
 CETIRIZINE - ستیریزین


[دسته دارویی: داروهای آنتی هیستامین ]
 CIMETIDINE - سایمتیدین


[دسته دارویی: داروهای ضد اسید ]
 CIPROFLOXACIN - سیپروفلوکساسین


[دسته دارویی: داروهای آنتی بیوتیک ]
 CITALOPRAM - سیتالوپرام


[دسته دارویی: داروهای ضد افسردگی ]
 CYPROHEPTADINE - سیپروهپتادین


[دسته دارویی: داروهای آنتی هیستامین ]
 CYPROTERONE ACETATE - سیپروترون استات


[دسته دارویی: داروهای هورمونی ]
 CYPROTERONE COMPOUND - سیپروترون کامپاند


[دسته دارویی: داروهای هورمونی ]
 SALBUTAMOL - سالبوتامول


[دسته دارویی: داروهای مقلد سمپاتیک ]
 SERTRALINE - سرترالین


[دسته دارویی: داروهای ضد افسردگی ]
 SILDENAFIL - سیلدنافیل


[دسته دارویی: داروهای ضد ناتوانی جنسی ]
 SILVER SULFADIAZINE - سیلور سولفادیازین


[دسته دارویی: داروهای سولفانامیدی ]
 SORBITOL - سوربیتول


[دسته دارویی: داروهای ملین ]
 SUCRALFATE - سوکرالفیت


[دسته دارویی: داروهای ضد زخم پپتیک ]
 SULFACETAMIDE - سولفاستامید


[دسته دارویی: داروهای سولفانامیدی ]
 SULFASALAZINE - سولفاسالازین


[دسته دارویی: داروهای ضد التهابی ]
 SULPIRIDE - سولپیراید


[دسته دارویی: داروهای ضد دوپامین ]
 SULTHIAME - سولتیام


[دسته دارویی: داروهای ضد تشنج ]
 SUMATRIPTAN - سوماتریپتان


[دسته دارویی: داروهای ضد میگرن ]